Type Volt Watt Sockel Eigenschaften Produktmaße
313820
32
Flachsicherung groß kompakt 20A Code:
Big compact blade fuses
Special:
Yellow
Länge:
16 mm
Breite:
19 mm
313825
32
Flachsicherung groß kompakt 25A Code:
Big compact blade fuses
Special:
White
Länge:
16 mm
Breite:
19 mm
313830
32
Flachsicherung groß kompakt 30A Code:
Big compact blade fuses
Special:
Light green
Länge:
16 mm
Breite:
19 mm
313835
32
Flachsicherung groß kompakt 35A Code:
Big compact blade fuses
Special:
Dark green
Länge:
16 mm
Breite:
19 mm
313840
32
Flachsicherung groß kompakt 40A Code:
Big compact blade fuses
Special:
Orange
Länge:
16 mm
Breite:
19 mm
313850
32
Flachsicherung groß kompakt 50A Code:
Big compact blade fuses
Special:
Red
Länge:
16 mm
Breite:
19 mm
313860
32
Flachsicherung groß kompakt 60A Code:
Big compact blade fuses
Special:
Blue
Länge:
16 mm
Breite:
19 mm