Type Volt Watt Sockel Eigenschaften Produktmaße
80200
Werkstattsortiment assorted small bulbs Assortiment pour ateliers de mécanique Surtido para talleres Code:
Workshop kit
Box:
1
Carton:
1