Type Volt Watt Sockel Eigenschaften Produktmaße
123357
12
70 mm disc horn, 340 Hz Code:
Disc horn
Box:
1
Carton:
48
Höhe:
95 mm
Tiefe:
41 mm
Durchmesser:
71,5 mm
124307
12
70 mm disc horn, 340 Hz Code:
Disc horn
Box:
1
Carton:
48
Höhe:
95 mm
Tiefe:
41 mm
Durchmesser:
71,5 mm
63359
6
91 mm disc horn, 340 Hz Code:
Disc horn
Box:
1
Carton:
30
Höhe:
115 mm
Tiefe:
57 +/-1 mm
Durchmesser:
90 +/-1 mm
123359
12
91 mm disc horn, 340 Hz Code:
Disc horn
Box:
1
Carton:
30
Höhe:
115 mm
Tiefe:
57 +/-1 mm
Durchmesser:
90 +/-1 mm
124309
12
91 mm disc horn, 340 Hz Code:
Disc horn
Box:
1
Carton:
30
Höhe:
115 mm
Tiefe:
57 +/-1 mm
Durchmesser:
90 +/-1 mm
127659
12
Set aus je einem 91 mm Hoch- und Tieftöner set of one 91 mm high and low frequency horn jeu d‘avertisseurs 91 mm avec fréquence haute et basse set de bocinas 91 mm con frecuencia alta y baja Code:
Disc horn
Box:
1
Carton:
20
Höhe:
115 mm
Tiefe:
57 +/-1 mm
Durchmesser:
90 +/-1 mm
243359
24
91 mm disc horn, 340 Hz Code:
Disc horn
Box:
1
Carton:
30
Höhe:
115 mm
Tiefe:
57 +/-1 mm
Durchmesser:
90 +/-1 mm
244309
24
91 mm disc horn, 340 Hz Code:
Disc horn
Box:
1
Carton:
30
Höhe:
115 mm
Tiefe:
57 +/-1 mm
Durchmesser:
90 +/-1 mm
247659
24
Set aus je einem 91 mm Hoch- und Tieftöner set of one 91 mm high and low frequency horn jeu d‘avertisseurs 91 mm avec fréquence haute et basse set de bocinas 91 mm con frecuencia alta y baja Code:
Disc horn
Box:
1
Carton:
20
Höhe:
115 mm
Tiefe:
57 +/-1 mm
Durchmesser:
90 +/-1 mm
483359
48
91 mm disc horn, 340 Hz Code:
Disc horn
Box:
1
Carton:
26
Höhe:
115 mm
Tiefe:
57 +/-1 mm
Durchmesser:
90 +/-1 mm